Verzekering nodig?
SFM, klein maar koersvast
Verzekering nodig?
SFM, klein maar koersvast
Verzekering nodig?
SFM, klein maar koersvast

Bestuur

Door wie wordt het SFM geleid? Wie beslissen er over de besteding van geld, wie bepalen de hoogte van de premies en verzekerde bedragen en wie behartigen de belangen van de leden?

Vanaf 1 juli 2014 is er sprake van een directie, een Raad van Commissarissen (RvC), een Raad van Advies (RvA) en uiteraard de Algemene Ledenvergadering (ALV). De samenstelling van genoemde organen van het SFM is als volgt:

Directie  
Bernard Drabbe directeur
Carla de Pauw-Schutte plaatsvervangend directeur
   
Raad van Commissarissen  
Koos Bremer (voorzitter)  
Hans Juch  
Alexander de Groote jr.  
   
Raad van Advies  
Leden Plaatsvervangende leden
Hoofdkantoor  
Anne Marie van Seters  Nico van der Plas
Johan Baaij (voorzitter AV en RvA) Jan Tanis
Collin Ansink  
Andries Koornstra Derk Jan Berends
Adriaan Siereveld Johan Bais
Piet Zandee  
   
Wieringen  
Cees de Visser André Hermans
   
Urk  
Lubbert Romkes Cees Pasterkamp
vacature Sjoerd Schaak
Iede Geert Bakker Bert Romkes
Riekelt Post Piet Romkes
 

Beloningsbeleid bestuur

De functie als lid of plaatsvervangend lid van de RvA is onbezoldigd. De leden en plaatsvervangende leden RvA ontvangen bij aanwezigheid per vergadering uitsluitend een vacatievergoeding.

De leden van de RvC ontvangen een vaste maandelijkse vergoeding. De hoogte van de vacatievergoeding RvA en de vergoeding RvC wordt vastgesteld door de ALV.

Het SFM kent geen variabele, maar uitsluitend vaste beloningselementen voor de leden van de directie SFM. Eén en ander is vastgelegd in de individuele arbeidsovereenkomsten en het Reglement arbeidsvoorwaarden SFM 2020.

In de jaarrekening van het SFM wordt hierover verantwoording afgelegd.

Statuten en Reglementen:

Reglementen SFM
Statuten SFM
Verzekeringsreglement
Klachtenformulier
 

Contact

Hoofdkantoor SFM

Bredewater 26

2715 CA Zoetermeer


079 - 870 00 60
Stuur een e-mail